BCxPERT vraagbaak voor continuïteit
 
BCxPERT wegwijzer voor continuïteit

BKA en BIA

Bedreigingen en Kwetsbaarheid Analyse (BKA) en de Business Impact Analyse (BIA) zijn de twee pijlers waarop het Business Continuity Plan (BCP) rust. 

Met de BKA wordt het bedreigingen- en kwetsbaarheidsbeeld van de organisatie opgesteld.. Op basis hiervan wordt een preventieplan opgesteld en acties toegewezen om de geconstateerde bedreigingen en kwetsbaarheden te gaan beheersen.

De Business Impact Analyse (BIA) heeft als uitkomst het impact- schadebeeld. Welke gevolgschade ontstaat als de organisatie niet meer in staat is haar producten/diensten op de afgesproken tijd te leveren. Hoe lang mag de levering maximaal stagneren. 

Op basis van deze informatie wordt het repressieplan opgesteld ook wel het Continuity Of Operations Plan (COOP) genoemd. In dit plan zitten alle plannen opgenomen waarmee het leveren van producten/diensten weer kan worden gecontinueerd.

Voor de BKA en de BIA is een 1 daagse opleiding beschikbaar die wanneer deze gevolgd is direct in de praktijk toegepast kunnen worden. 

Neem contact op voor de mogelijkheden zowel bij u op locatie of een nader te bepalen locatie.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail