BCxPERT vraagbaak voor continuïteit
 
BCxPERT wegwijzer voor continuïteit

Wat doet BCxPERT

 • Professionele begeleiding bij de invoering van het Business Continuity Management Proces (BCMP) en realisatie van het Business Continuity Plan (BCP)
 • Uitvoeren van de Business Impact Analyse (BIA) in de vorm van workshops
 • Auditen van het BCM proces; het vaststellen van de effectieve bijdrage van de investering
 • Coachen en begeleiden van medewerkers in het BCM proces
 • Begeleiden van testen; van voorbereiding tot en met evaluatie
 • Ondersteuning bij het realiseren van het Business Continuity Plan (BCP) en onderliggende Recovery Plannen
 • Aanspreekpunt voor alle onderdelen van het BCMP
 • BCM maatwerk opleidingen op uw locatie 
 • Introductie BCM voor BHV-ers  
 • Post HBO opleiding BCM i.s.m.  Security  Academy Woerden
 •  Alle diensten zijn toegesneden op úw organisatie en úw belangen staan continu centraal. 
 
 
 
Opbellen
E-mail