Samen op weg naar continuïteit
"Be prepared to survive"

Wat doet BCxPERT


Wat doet BCxPERT

  • Professionele begeleiding bij de invoering van het Business Continuity Management Proces (BCMP) en realisatie van het Business Continuity Plan (BCP)
  • Uitvoeren van de Business Impact Analyse (BIA) in de vorm van workshops
  • Auditen van het BCM proces; het vaststellen van de effectieve bijdrage van de investering
  • Coachen en begeleiden van medewerkers in het BCM proces
  • Begeleiden van testen; van voorbereiding tot en met evaluatie
  • Ondersteuning bij het realiseren van het Business Continuity Plan (BCP) en onderliggende Recovery Plannen
  • Aanspreekpunt voor alle onderdelen van het BCMP
  • BCM maatwerk opleidingen op uw locatie 
  • Introductie BCM voor BHVers  
  • Post HBO opleiding BCM i.s.m Security  Academy Woerden

 Alle diensten zijn toegesneden op úw organisatie en úw belangen staan continu centraal.Opbellen
E-mail