BCxPERT vraagbaak voor continuïteit
 
BCxPERT wegwijzer voor continuïteit

BCM gerelateerde incidenten in Nederland

Elke maand maakt BCxPERT een overzicht van incidenten die zich in Nederland hebben voorgedaan en die:

  1. De veiligheid, gezondheid van medewerkers van de organisatie in gevaar hebben gebracht;
  2. De reputatie van een organisatie schade hebben toegebracht;
  3. Het leveren van diensten/producten heeft verstoord.

Bronmateriaal wordt gekregen door elke dag de landelijke, provinciale en lokale media te scannen. Ik ben er van overtuigd dat er nog andere bronnen zijn die melding maken van BCM incidenten en die niet in mijn lijst voorkomen en de werkelijk omvang van BCM incidenten nog groter is als in het overzicht vermeld. 

Dit overzicht mag gebruikt worden als het gaat om BCM binnen de organisatie te willen toelichten en de nut en noodzaak van BCM te ondersteunen.

Klik op url om naar het overzicht te gaan :   https://www.bcm-nl-incidents.eu  of ga naar www.datalekt.nl voor een overzicht van cyberincidenten.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail