BCxPERT vraagbaak voor continuïteit
 
BCxPERT wegwijzer voor continuïteit

 WELKOM BIJ BCxPERT

Samen op weg naar continuïteit en weerbaarheid

Business Continuity Management (BCM), Resilience is steeds vaker een punt van aandacht in organisaties. Soms omdat een toezichthouder stelt dat er aandacht aan wordt besteed, vaak omdat een organisatie naar al haar 'stakeholders'  wil laten zien dat zij is voorbereid op ongewenste gebeurtenissen:


  1. die de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers in gevaar kunnen brengen;
  2. die grote schade aan de reputatie kunnen aanbrengen;
  3. die de levering van producten en diensten kunnen doen stagneren.

 


Door BCM als proces in een organisatie in te voeren kan een organisatie anticiperen op mogelijke bedreigingen en hiervoor preventieve maatregelen te treffen. Mocht het 'noodlot' toch een keer toeslaan dan levert het BCM proces een set aan repressieve maatregelen waarmee de gevolgschade wordt beperkt.

 


Maak op deze site verder kennis en kijk wat BCxPERT voor uw organisatie kan betekenen. 


 

 
 
 
 
 
Opbellen
E-mail